Meer vuistregels

Meer vuistregels

Het Agile Manifesto biedt behalve de op vorige pagina genoemde eerste 'Verkies individuen en interacties boven processen en tools' nog drie andere belangrijke en zeer productieve richtlijnen.

Liever een werkend product dan een dikke stapel documentatie

In software projecten worden vaak dikke stapels documentatie geschreven. Documenten die voorschrijven hoe de software zou moeten gaan werken, documentatie over de technische werking van het product en handleidingen voor eindgebruikers. Dergelijke documenten zijn vaak heel belangrijk, maar worden veelal te vroeg geschreven. In Scrum wordt er de voorkeur aan gegeven eerst een goed werkend product op te leveren en dan de bijpassende documentatie te schrijven.

In de praktijk zullen programma's van eisen en taakomschrijvingen in een Scrum-project dan ook veel compacter zijn dan in klassieke projecten. Er wordt gebruik gemaakt van Just in Time (JIT) documentatie: pas als er details nodig zijn, worden ze gedocumenteerd en dan nog zo beperkt mogelijk. Door eerst de software werkend te maken kan namelijk al veel sneller veel betere feedback over zijn werking worden gekregen. Van papier is het veel moeilijker om te zien of software gaat doen wat verwacht wordt dan wanneer de werkende software zelf bekeken kan worden.

Onderstaande afbeelding van een met Scrum geschilderde Mona Lisa illustreert dat. Uitgaande van een heel summiere beschrijving ("Een vrouw ergens in de weilanden") begint de schilder met een grove schets en werkt die pas verder uit als duidelijk is dat het plaatje past bij wat de opdrachtgever in gedachten heeft. Dat helpt de opdrachtgever zijn wensen beter voor ogen te krijgen en voorkomt dat de schilder drie keer een nieuw schilderij moet maken.

En dan nog twee

De laatste twee vuistregels zijn eveneens belangrijk, maar vaak moeilijker in de praktijk toe te passen:

  1. Verkies samenwerking met de klant boven dichtgetimmerde contracten
  2. Verwelkom verandering en probeer niet alles te plannen

Samenwerking is een belangrijk sleutelwoord in Scrum en dus is het juist ook van belang zo open en eerlijk mogelijk met de opdrachtgever samen te kunnen werken. Contracten, hoe belangrijk ook, moeten die samenwerking niet in de weg staan, maar ruimte laten voor samenwerking en vooral ook het samen toevoegen van waarde voor de opdrachtgever. Een klant is in het begin van een project vaak net zo hulpeloos als software ontwikkelaars. Samen kunnen ze elkaar helpen. Voor de rechtbank wordt hoe dan ook voor niemand waarde toegevoegd.

Scrum laat ook heel nadrukkelijk ruimte voor verandering. Verandering van inzicht bij de klant, maar ook verandering van technisch inzicht. De scope van projecten verandert gedurende zijn looptijd bijna zonder uitzondering. Nieuw inzicht wordt verworven en eerder ingeslagen wegen blijken misschien suboptimaal. Wie zoekt naar optimaal resultaat, verwelkomt dit soort inzicht en laat maximale ruimte voor veranderingen. Plannen maken mag en moet zelfs, maar altijd met in het achterhoofd de gedachte dat ze vroeg of laat de prullenbak in zullen moeten. Scrum gebruikt plannen als steun, niet als leidraad.

Scrum 1-2-3-4 »