Iteratieve benadering

Iteratieve benadering

Iteratieve methodes, waaronder ook Scrum vangen koersafwijkingen op door vaak de koers bij te stellen. In plaats van een traject van vele maanden, worden er in Scrum korte trajecten van enkele weken gebruikt. Aan het eind van elke periode wordt er getoetst of het project nog op koers ligt door de tussentijdse resultaten voor iedereen zichtbaar te maken.

Zulke periodes worden Sprints genoemd en zijn doorgaans slechts 2 weken lang. Elke sprint is eigenlijk een mini-project: het begint met plannen en eindigt met een oplevering. Anders is echter dat in Scrum sprints expres veel ruimte voor interactie en flexibiliteit wordt gecreëerd, terwijl in traditionele aanpakken vaak wordt gekozen voor gedetailleerd uitgewerkte documenten.

Vuistregels

Scrum is zelf geen projectmethode. Het is eigenlijk een tamelijk losse verzameling bewezen effectieve technieken gebaseerd op een viertal vuistregels. Deze vuistregels, die zijn geformuleerd in het Agile Manifesto, geven aan waar in Scrum projecten het zwaartepunt moet liggen. Het zijn dus geen dogma's of harde regels, eerder richtingaanwijzers.

Verkies individuen en interacties boven processen en tools

In veel projecten wordt er gegrepen naar zorgvuldig uitgewerkte processen en (software) tool om die processen te ondersteunen (en vaak ook af te dwingen). MS Project is bijvoorbeeld zo'n tool en PRINCE 2 kan zo'n proces zijn. Zulke tools en processen hebben hun waarde in projecten zeker bewezen, maar voor zeer complexe, onvoorspelbare projecten leert de Scrum-praktijk dat je beter af bent met nauwe samenwerking.

Processen en tools dwingen mensen in een keurslijf en helpen om confrontaties uit de weg te gaan. Mailverkeer in bugreports zijn relatief veilige, maar informatiearme communicatiemedia. In een kort gesprek tussen twee software ontwikkelaars kan veel meer informatie worden uitgewisseld dan in een e-mail van vele alinea's. In Scrum wordt daarom altijd de voorkeur gegeven aan communicatie- en samenwerkingsvormen die de interactie tussen individuen stimuleert en niet beperkt.

Meer vuistregels »